برنامه های آموزشی

 

1راند بخش

2گزارش صبحگاهی

3تشکیل کلاس در بخش جهت دانشجویان،کارورزان و دستیاران

4- برگزاری ژورنال کلاب جهت استادان و فلوها

5- برگزاری جلسات CPC برای فراگیران و اساتید

6- آموزش سرپائی در درمانگاهها،اتاق عمل و غیره

7ارزشیابی دانشجویان و کارورزان از نظر علمی،عملی و رفتاری

8طرح سوالات و حضور در جلسات امتحانی

 

 

برنامه آموزشی ضروری گروهها(مقطع پزشکی عمومی)
برنامه آموزشی گروه ارولوژی
برنامه آموزشی گروه پوست
برنامه آموزشی گروه جراحی
برنامه آموزشی گروه داخلی(کارآموزی وکارورزی)
برنامه آموزشی گروهها در مقطع عمومی
برنامه آموزشی گروه عفونی(کارآموزی وکارورزی)

 

 

 

 

      فعالیت آموزشی بخشها
فعالیت آموزشی ارولوژی برنامه اتاق عمل ارولوژی
برنامه اتاق عمل سرپائی
برنامه دانشجویان ارولوژی
برنامه درمانگاه ارولوژی
برنامه ی آموزشی ماهیانه ارولوژی
فعالیت آموزشی پوست
 
فعالیت های آموزشی  اساتید پوست  به تفکیک سال 1401
فعالیت های آموزشی  پوست سال 1401
برنامه آموزشی دستیاران بخش پوست
فعالیت آموزشی جراحی  
فعالیت آموزشی جنرال  
فعالیت آموزشی رادیولوژی  
فعالیت آموزشی روماتولوژی  
فعالیت آموزشی ریه  
فعالیت آموزشی عفونی  
فعالیت آموزشی غدد  
فعالیت آموزشی گوارش  
فعالیت آموزشی مسمومیت  
فعالیت آموزشی نفرولوژی  
فعالیت آموزشی هماتولوژی  
فعالیت آموزشی بیهوشی  

 

 

برنامه آموزشی ضروری گروهها(مقطع فوق تخصصی)
رشته فوق تخصصی جراحی عروق
رشته فوق تخصصی گوارش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آخرین بروز رسانی : 1401/04/14 13:17