درمانگاه شهید مفتح مرکز آموزشی درمانی رازی

 برنامه ویزیت پزشکان فوق تخصص و متخصص گوارش
 
 

کلینیک صبح ها
 

پنجشنبه

چهارشنبه

سه شنبه

دوشنبه

یکشنبه

شنبه

تخصص

نام پزشک

           

فوق تخصص گوارش

دکترکوروش مجتعهدی

 

 

 

 

 

 

فوق تخصص گوارش

دکترکوروش مجتعهدی

           

فوق تخصص گوارش

دکتر کیوان امینیان

           

فوق تخصص گوارش

دکتر همایون سخنور

 
 
  

کلینیک عصرها

پنجشنبه

چهارشنبه

سه شنبه

دوشنبه

یکشنبه

شنبه

تخصص

نام پزشک

اتاق

 

 

 

 

 

 

فوق تخصص گوارش

دکتر همایون سخنور

9

           

فوق تخصص گوارش

دکترکوروش مجتعهدی

 

 

 

 

 

آخرین بروز رسانی : 1400/07/17 12:34