طرح درس گروههای آموزشی
گروه عفونی


دکتر یعقوبی طرح دوره عفونی طرح دوره بالینی کارورزی عفونی (1)  
طرح دوره کارآموزی عفونی بازنگری شده  
طرح دوره نظری بیماریهای عفونی  
طرح درس استدلال بالینی (8)    
طرح درس انتی بیوتیک (1)    
طرح درس تب (1)    
طرح درس گاسترونتریت    
طرح درس مننژیت    
دکتر پورکاظمی عفونت زخم پای دیابتی     
عفونت های بافت نرم     
 بیماری توکسوپلاسموزیس     
عفونت های شایع کرمی     
طرح درس 1 - سیاه زخم    
طرح درس 2 - تب مالت    
دکتر حصنی tarhe dars -بوتولیسم     
tarhe dars -پنومونی     
tarhe dars -تب کریمه کنگو    
tarhe dars -سرماخوردگی    
طرح درس سینوزیت    
طرح درس فارنژیت    
طرح درس کزاز    
طرح درس مالاریا    
دکتر محفوظی 


HIV    
طرح درس uti    
طرح درس سپسیس    
طرح درس سل    
طرح درس مقدمات بیماریهای عفونی    
طرح دوره بالینی کارورزی عفونی    
طرح دوره کارآموزی عفونی بازنگری شده    
طرح دوره نظری بیماریهای عفونی     
احتیاطات استاندارد    
مهارت گرفتن کشت خون    

 

آخرین بروز رسانی : 1401/11/23 20:39