طرح درس گروههای آموزشی
گروه بیهوشی


دکتر غضنفر تهرانی

 

بیهوشی پیوند کبد اصلی
بیهوشی پیوند کلیه اصلی
طرح دوره گروه بیهوشی  

 

آخرین بروز رسانی : 1401/11/24 09:36