درمانگاه شهید مفتح مرکز آموزشی درمانی رازی
برنامه ویزیت پزشکان فوق تخصص و متخصص کلینیک درد-طب سوزنی
 
 
 

کلینیک صبح ها

پنجشنبه

چهارشنبه

سه شنبه

دوشنبه

یکشنبه

شنبه

تخصص

نام پزشک

           

متخصص طب سوزنی

دکترمریم یزدی بحری

           

متخصص طب کار

دکتر عطارچی

 
 

 
 
کلینیک عصر ها
 

پنجشنبه

چهارشنبه

سه شنبه

دوشنبه

یکشنبه

شنبه

تخصص

نام پزشک

 

 

 

 

 

 

متخصص طب سوزنی

دکترمریم یزدی بحری

           

متخصص طب سوزنی

دکترعطارچی

 
 
 
آخرین بروز رسانی : 1400/07/17 12:51