نام بخش : پلاسما فرز
 رئیس بخش: دکتر بهروز نجفی
 مسول بخش: ویدا فلاح
 
ساعات پذیرش:
ساعت 14- 8 ( ارائه خدمات در بخش به صورت شبانه روزی ) در شیفتهای عصر و شب برنامه آنکالی جهت پرسنل وجود دارد که بیماران اورژانسی را مورد پوشش قرار می دهد.
 نشانی : بیمارستان رازی - ساختمان شماره 8 - طبقه دوم - تلفن 33550028-013 ( داخلی 366 )
 
معرفی بخش پلاسما فرز:
 این واحد به عنوان تنها مرکز پلاسمافرز استان از بهمن سال 1385 با داشتن یک دستگاه (HAEMONETICS(pcs2 شروع به فعالیت نمود.
 کار دستگاه پلاسمافرز، تصفیه خون می باشد.
 پلاسمافرز با توجه به ماهیت آن غیر انتخابی است و تمام اجزای پلاسما ( از جمله آنتی بادیهای بیش از اندازه تولید شده را ) را برداشت می کند.
 بیماران مراجعه کننده ، اختلال سیستم ایمنی دارند که شامل بیماران خونی(T.T.P ،P.T.P )، بیماران نورولوژیک (میاستنی گراو، گیلن باره ، نوروپاتی ها.......)، بیماران مبتلا به M.S ، لوپوس ،... می باشند.
 بیماران با داشتن دستور پزشک به شکل روزانه یا یک روز در میان مراجعه می نمایند . پس از دسترسی به رگ محیطی یا مرکزی مناسب ، پلاسمافرز انجام می شود.
 مایع جایگزین، سرم آلبومین یا فرآورده های خونیC.P.P و F.F.P می باشد.
 
 
 
 
 
 
 
 
آخرین بروز رسانی : 1401/02/01 10:27