کلینیک تخصصی پرستاری دیابت

واقع درخیابان استقامت یک ،خیابان شهید بلال زاده ساختمان کلینیک تخصصی رازی طبقه اول خدمات قابل ارائه توسط کلینیک تخصصی پرستاری دیابت

شامل:

v    آموزش و پیگیری برنامه خودمراقبتی

v    آموزش تغذیه سالم در بیماران دیابتی

v    آموزش نحوه فعالیت و کنترل وزن در بیماران دیابتی و خانواده بیمار

v    آموزش کنترل قند خون و تزریق انسولین

v    آموزش پیشگیری از انواع عوارض دیابت و نیز کنترل سیر پیشرفت بیماری

v    آموزش برنامه بازتوانی بیماران دیابتی

v    ارتقاء آگاهی سایر اعضای خانواده جهت پیگیری وضعیت سلامت خود به منظور پیشگیری از بروز یا پیشرفت بیماری

v    آموزش نحوه پیگیری و پایش کنترل بیماری با شاخص HbA1C

 

ساعات کار کلینیک : 

دوشنبه ها : 8-14 و 16-20

پنج شنبه ها : 8-14  

 

بیماران عزیز میتوانند پس از ترخیص از بیمارستان با برگه معرفی نامه از بخش مربوطه یا با دستور پزشک معالج جهت آموزش در زمینه دیابت به کلینیک تخصصی پرستاری دیابت مراجعه نمایند.

شماره تماس  : 33524064-013

شماره تماس بیمارستان : 33541001-013 و 33550028-013

 

 

 

آخرین بروز رسانی : 1401/02/01 11:46