نام بخش : پاتولوژی
رئیس بخش : دکتر پریدخت کریمیان
 
 
 
ساعت پذیرش :
8 -14 ( وقت اداری )
 

نشانی:
بیمارستان رازی - تلفن:33550028-013 (داخلی 273 )
 
 
شرح وظائف :
 -پذیرش نمونه های سیتولوژی و پاتولوژی
 -انتقال نمونه ها به اتاق پاس و پاس دادن نمونه ها (تشریح ماکروسکوپی بافتها)
 - پروسسینگ نمونه ها توسط دستگاه پروسس
  - قالب گیری بافتها توسط تکنیسین
 - برش دادن بافته ها توسط تکنیسین
 - رنگ آمیزی بافتها توسط تکنیسین
 - تهیه و آماده کردن اسلایدها توسط تکنیسین
 - بررسی میکروسکوپی اسلایدها توسط پزشک
 - بایگانی لام ها و بلوک ها
 - تایپ جواب ها - بایگانی اسناد و تحویل به بخشهای مربوطه و بیماران سرپایی
 - گزارش آمار به مراکز بیمه و پذیرش مرکز آموزشی
 - اوت کردن بافت ها بعد از جوابدهی و دو ماه بعد از پذیرش
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آخرین بروز رسانی : 1401/02/01 11:21