معاونت آموزشی مرکز آموزشی و درمانی رازی
 
 
 آقای دکتر سید علی علوی
مرتبه علمی : استاد
 
 

 کارشناس واحد آموزش
 
 
خانم راشین عصار
 مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد آموزش بهداشت
 

 
موقعیت مکانی واحد آموزش :
 ساختمان شماره 3 مرکز آموزشی و درمانی رازی
 

 آموزش بیمارستان ، بصورت دوره ای پذیرای دانشجویان پزشکی شامل دستیاران فوق تخصصی ، دستیاران ، کارورزان و کارآموزان می باشد.
 بیمارستان در بخش آموزش دارای یک سالن کنفرانس با گنجایش 150 نفر و چهار پاویون برای کارورزان آقا ، دستیاران آقا و دستیاران و کارورزان خانم است.

 تلفن تماس : 01333541001 (داخلی 247 )
 فکس : 33530169
 
 

معرفی و شرح وظایف آموزش

1-نظارت در برنامه ریزی سالیانه فعالیتهای آموزشی بخش ها

2- نظارت بر حضور و فعالیت اعضای هیات علمی در بخشهای آموزشی

3- نظارت بر ارائه گزارش کار و فعالیت آموزشی و درمانی اعضای هیات علمی در بخشهای مختلف

4- نظارت و تنظیم زمانبندی نحوه شرکت در کارگاههای آموزشی

5- نظارت بر حسن اجرای موازین اسلامی توسط اعضای هیات علمی

6- نظارت بر نحوه شرکت در کنفرانسهای علمی

7- نظارت بر ارزشیابی فعالیتهای بخش و اعضای هیات علمی

8- ارائه خدمات کمک آموزشی از قبیل تایپ مقالات،تهیه اسلاید ، آنالیز آماری طرحهای تحقیقاتی و مشاوره جهت تدوین طرحهای تحقیقاتی با استفاده از برنامه های کامپیوتری

 

 

 

 

 

 

آخرین بروز رسانی : 1401/09/26 02:34