نام و نام خانوادگی:  دکتر لیدا محفوظی

سمت:  مدیر EDO بیمارستان رازی

مرتبه علمی و تخصص : استادیار و عضو هیات علمی گروه عفونی

 

 

 

 

 

 

 

آخرین بروز رسانی : 1401/10/29 19:33