مقدمه:

مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی ( EDC) بعنوان مغز متفکر دانشگاه در زمینه آموزش ، مسئولیت ارتقای کیفی آموزش را در دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی کشور بعهده دارند . ایفای این نقش مستلزم وجود ساز و کار مناسب در دانشکده ها و مراکز آموزشی و درمانی است تا فعالیت های توسعه آموزش در تمامی ارکان آموزش دانشگاه تسریع یابد . در این راستا مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاههای علوم پزشکی و دفاتر توسعه آموزش  ( EDO) دانشکده ها و مراکز آموزشی - درمانی  تشکیل گردیده است.

 

معرفی:

دفتر توسعه آموزش  بیمارستان رازی (EDO)  به عنوان شاخه ای از مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه (EDC) در مردادماه سال 1393 در بیمارستان رازی تاسیس گردید . این دفتر با هماهنگی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه و با مساعدت ریاست بیمارستان به منظور پیشبرد اهداف ارتقای کیفیت آموزش تشکیل گردیده است.

 

 

محل موقت دفتر : بیمارستان رازی- جنب کتابخانه

تلفن تماس:33550028-013 - داخلی (307)

 

 

 

 

 
.
آخرین بروز رسانی : 1401/10/17 01:34