درمانگاه شهید مفتح مرکز آموزشی درمانی رازی
برنامه ویزیت پزشکان فوق تخصص و متخصص قلب
 
 
کلینیک صبح ها 
 

پنجشنبه

چهارشنبه

سه شنبه

دوشنبه

یکشنبه

شنبه

تخصص

نام پزشک

           

متخصص قلب

دکتر شبنم علیزاده

           

متخصص قلب

دکترابوذر فخر موسوی

 
 
 
 

کلینیک عصر ها

پنجشنبه

چهارشنبه

سه شنبه

دوشنبه

یکشنبه

شنبه

تخصص

نام پزشک

           

متخصص قلب

دکتر عنایت اله هژیر

           

متخصص قلب

دکتر اسدیان

           

متخصص قلب

دکترابوذر فخر موسوی

 
 
 
 
 
 
درمانگاه شهید مفتح مرکز آموزشی درمانی رازی
برنامه ویزیت پزشکان فوق تخصص و متخصص بیهوشی

 

کلینیک عصر ها

پنجشنبه

چهارشنبه

سه شنبه

دوشنبه

یکشنبه

شنبه

تخصص

نام پزشک

 

 

 

 

 

 

متخصص بیهوشی

دکتر حسین خوشرنگ

           

متخصص بیهوشی فوق تخصص درد

دکتر حسین پناه

آخرین بروز رسانی : 1400/07/17 12:46