درمانگاه شهید مفتح مرکز آموزشی درمانی رازی
برنامه ویزیت پزشکان فوق تخصص و متخصص غدد
 
کلینیک صبح ها(طبقه3 واحد5 ساعت9-12)
 

پنجشنبه

چهارشنبه

سه شنبه

دوشنبه

یکشنبه

شنبه

تخصص

نام پزشک

 

 

 

 

 

 

فوق تخصص غدد

دکترفرشته محمدی

 

 

 

 

 

 

فوق تخصص غدد

دکترمجتبی مهرداد

 

 

 

 

 

 

فوق تخصص غدد

دکترسعیدکلانتری

 

 

 

 

 

 

فوق تخصص غدد

دکترزهراعباسی رنجبر

 
کلینیک عصرها(طبقه2 واحد3 ساعت15-19)
 

پنجشنبه

چهارشنبه

سه شنبه

دوشنبه

یکشنبه

شنبه

تخصص

نام پزشک

 

 

 

 

 

 

فوق تخصص غدد

دکتر معتمد


 
 
آخرین بروز رسانی : 1400/06/18 07:50