درمانگاه شهید مفتح مرکز آموزشی درمانی رازی

برنامه ویزیت پزشکان فوق تخصص و متخصص ستون فقرات

 

کلینیک عصر ها

پنجشنبه

چهارشنبه

سه شنبه

دوشنبه

یکشنبه

شنبه

تخصص

نام پزشک

 

 

 

 

 

 

متخصص وجراح ستون فقرات

دکتر میر بلوک

 

 

آخرین بروز رسانی : 1400/07/17 12:41