درمانگاه شهید مفتح مرکز آموزشی درمانی رازی

 برنامه ویزیت پزشکان فوق تخصص و متخصص ریه

 کلینیک صبح ها

پنجشنبه

چهارشنبه

سه شنبه

دوشنبه

یکشنبه

شنبه

تخصص

نام پزشک

 

 

 

 

 

 

فوق تخصص ریه

دکترسیدعلی علوی

 

 

 

 

 

 

فوق تخصص ریه

دکترعلیرضا سادین-دکتر علیرضاجعفرنژاد

 

 

 

 

 

 

فوق تخصص ریه

دکترآزیتا تنگستانی

 

کلینیک عصرها

پنجشنبه

چهارشنبه

سه شنبه

دوشنبه

یکشنبه

شنبه

تخصص

نام پزشک

           

فوق تخصص ریه

دکترآزیتا تنگستانی

 

 

 

 

 

 

فوق تخصص ریه

دکتر علیرضا جعفرنژاد

 

 

آخرین بروز رسانی : 17 شهریور 1400