نام و نام خانوادگی :  دکتر توفیق یعقوبی کلورزی

 

سمت : سرپرست مرکز آموزشی و درمانی رازی رشت                                               

تحصیلات : متخصص بیماریهای عفونی وتب

تلفن : 01333541001

فکس : 33559787

ایمیل اداری : dr.yaghubi1@gums.ac.ir

سوابق:

 • عضو هیأت علمی و دانشیار دانشکده پزشکی رشت
 • مدیر گروه عفونی دانشگاه علوم پزشکی گیلان
 • رئیس پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی رازی رشت
 • رئیس بیمارستان سلامت
 • رئیس مرکز بهداشت شهرستان رودبار

 

***************************************************************************************************************

 

نام و نام خانوادگی : رسول یوسفی

 

سمت : مدیریت مرکز آموزشی و درمانی رازی رشت 

تحصیلات :

تلفن : 01333541001

فکس : 33559787

ایمیل اداری :

سوابق :

 

 

 

************************************************************************************

 

نام و نام خانوادگی : صدیقه عبدالهی

 

سمت : مدیرخدمات پرستاری مرکز آموزشی و درمانی رازی

تحصیلات : کارشناس پرستاری - کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی

 تلفن : 01333554593

فکس : 33559787

ایمیل اداری : abdollahisedigheh342@gmail.com

سوابق :

 • کارشناس مسئول آموزش گروه پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی آستارا
 • پرستار در بالین مرکز آموزشی و درمانی رازی
 • سرپرستار بخش اورژانس بیمارستان رازی( بمدت 4 سال)
 • کارشناس پرستاری حوزه مدیریت پرستاری دانشگاه
 • جانشین مدیر پرستاری دانشگاه ( بمدت 4 سال)
 • مدیر خدمات پرستاری مرکز آموزشی و درمانی رازی ( از سال 1396 تا کنون )

 


 
 
 
 

 

 

 

 

 
آخرین بروز رسانی : 1401/09/19 11:37