• 1401/04/29 - 12:58
  • تعداد بازدید خبر : 108
  • زمان مطالعه: 1 دقیقه

آنچه باید در مورد زیرسویه‌Ba2.75 آخرین زیرسویه ‌امیکرون بدانیم

أمیکرونBA.2.75ممکن است مسری ترین «زیرسویه‌» موجود باشد که توانایی دورزدن ایمنی قبلی را دارد.

امیکرونBA.2.75ممکن است مسری ترین «زیرسویه‌» موجود باشد که توانایی دورزدن ایمنی قبلی را دارد.

تاکنون بیشترین موارد گزارش شده از هند بوده است، اگرچه در حدود 15کشور ازجمله آمریکا دیده شده است.

برخی پژوهشگران نام«قنطروس»را برای این زیرسویه انتخاب کرده اند.

قنطورس)به انگلیسی (Centauriیک ستاره کوتوله سرخ با فاصله ۴٫۲۸سال نوری و نزدیک‌ترین ستاره به زمین پس از خورشید است.

تعداد موارد شناسایی شده این زیرسویه ‌باسرعت نگران کننده ای در هندوستان در حال افزایش است.

به نظر می‌رسد علت اصلی سیرفزاینده موارد در هندوستان پس از دوماه ثبات نسبی همین زیرسویه باشد.

تعداد جهش های شناسایی شده در پروتئین اسپایک(سنبله) این زیرسویه ‌چنان زیاد است که برای محققان اسباب دلنگرانی شده است.

با جهش های فعلی به نظر می‌رسد برتوانایی ویروس در«فرارایمنی» افزوده باشد.

از این روحتی افرادی که اخیرا با سویه أمیکرون آلوده شده بودند نیز ممکن است مبتلا به این زیرسویه ‌شوند.

به نظر می‌رسد با گسترش سریع این زیرسویه ‌همچنان باید از افراد وگروههای جمعیت یپرخطر ابتلا به کووید-19 درخواست کرد از ماسک استفاده کنند و دوزهای تقویتی و اکسنراهم تزریق نمایند.

https://vaccine.gums.ac.ir/ZRcv

  • گروه خبری : رویدادها
  • کد خبر : 90759
کلمات کلیدی
مدیر سایت : فرشته جنگجو
خبرنگار

مدیر سایت : فرشته جنگجو

تعداد نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید

آخرین بروز رسانی : 1401/04/29 12:58