درمانگاه شهید مفتح مرکز آموزشی درمانی رازی

 برنامه ویزیت پزشکان فوق تخصص و متخصص روماتولوژی

 

کلینیک صبح ها

پنجشنبه

چهارشنبه

سه شنبه

دوشنبه

یکشنبه

شنبه

تخصص

نام پزشک

           

فوق تخصص روماتولوژی

دکتر سید حبیب زینی(یک هفته در میان)

           

فوق تخصص روماتولوژی

دکتر ایراندخت شناور

           

فوق تخصص روماتولوژی

دکتر بنفشه قویدل

 

 

 
 

 

 

آخرین بروز رسانی : 1400/07/18 07:05