برنامه ویزیت درمانگاه شهید مفتح مرکز آموزشی درمانی رازی
برنامه ویزیت پزشکان فوق تخصص ومتخصص رادیوتراپی

 

کلینیک صبح ها

 

پنجشنبه

چهارشنبه

سه شنبه

دوشنبه

یکشنبه

شنبه

تخصص

نام پزشک

           

متخصص رادیوتراپی

دکتر مهرسا مجد آئین

           

متخصص رادیوتراپی

دکتر حمیدرضا ساعدی

            متخصص رادیوتراپی

دکتر عباس رحیمی

 

 

 

 

 

 

 متخصص رادیوتراپی

دکتر فرزین دهسرا

 
 

 

 
 
 
 
 
آخرین بروز رسانی : 1400/07/17 12:38