برنامه ویزیت درمانگاه شهید مفتح مرکز آموزشی درمانی رازی
برنامه ویزیت پزشکان فوق تخصص و متخصص عروق

 

کلینیک صبح ها

پنجشنبه

چهارشنبه

سه شنبه

دوشنبه

یکشنبه

شنبه

تخصص

نام پزشک

 

 

 

 

 

 

فوق تخصص جراحی عروق

دکترحسین همتی

 
 
 
 
 
 
 
درمانگاه شهید مفتح مرکز آموزشی درمانی رازی
 برنامه ویزیت پزشکان فوق تخصص و متخصص جراحی

 

کلینیک صبح ها

پنجشنبه

چهارشنبه

سه شنبه

دوشنبه

یکشنبه

شنبه

تخصص

نام پزشک

           

 متخصص جراحی

دکتر محمد رضا عسگری

           

 متخصص جراحی

دکتر محمد صادق اسماعیلی دلشاد

 

 

کلینیک عصرها

پنجشنبه

چهارشنبه

سه شنبه

دوشنبه

یکشنبه

شنبه

تخصص

نام پزشک

           

 متخصص جراحی

دکتر محمد رضا عسگری

 

 

 

 

 

 

 متخصص جراحی

دکتر محمد صادق اسماعیلی دلشاد

 

آخرین بروز رسانی : 1400/07/17 12:37