روال ترخیص در مرکز آموزشی در مانی رازی

 

1- دستور ترخیص از سوی پزشک معالج

2- جمع بندی پرونده توسط منشی بخش

3- تنظیم لیست دارو وتجهیزات و ارسال آن به داروخانه جهت اخذ پرینت

4- ساماندهی مدارک آزمایشگاه جهت اخذ پرینت

5- کنترل سایر مدارک مرتبط با ترخیص در پرونده از جمله رادیولوژی،سونوگرافی،سی تی اسکن، برگه شرح عمل و...

6- کنترل مدارک بیمه ای بیمار

7- ارسال به واحد ترخیص

8- تسویه حساب

9- برگه ترخیص

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آخرین بروز رسانی : 01 اردیبهشت 1401