درمانگاه شهید مفتح مرکز آموزشی درمانی رازی
برنامه ویزیت پزشکان فوق تخصص و متخصص ارولوژی
 
کلینیک صبح ها(طبقه1 واحد1 ساعت 8-12)
 

پنجشنبه

چهارشنبه

سه شنبه

دوشنبه

یکشنبه

شنبه

تخصص

نام پزشک

 

 

 

 

 

 

متخصص اورولوژی

دکترایرج خسروپناه  

 

 

 

 

 

 

متخصص اورولوژی

دکترعلاءالدین عسگری


 
 

متخصص اورولوژی

دکتر فرشید پوررضا

 

 

 

 

 

 

فوق تخصص پیوند کلیه

دکترغلامرضا مختاری

           

متخصص اورولوژی

دکتر علی روشنی

 

 

 

 

 

 

متخصص اورولوژی

دکترسیاوش فلاحتکار 


متخصص اورولوژی

دکتر علی حمیدی مدنی

           

فلوشیپ  اورولوژی

دکترحمیدرضاناصح

 

 

 

 

 

 

متخصص اورولوژی

دکترهما کرمی

 
کلینیک عصرها(طبقه 1 واحد 1 ساعت 15-21)
 

پنجشنبه

چهارشنبه

سه شنبه

دوشنبه

یکشنبه

شنبه

تخصص

نام پزشک

           

فلوشیپ  اورولوژی

دکترحمیدرضا ناصح

 

 

 

 

 

 

فلوشیپ  اورولوژی

دکتر هما کرمی

 
آخرین بروز رسانی : 1400/06/18 07:48