نام بخش: آندوسکوپی وکولونوسکوپی
رئیس بخش: دکترفریبرز منصور قناعی
سرپرستار: مریم صدیق
 
 
 
ساعت پذیرش:
8 صبح الی 2 بعد از ظهر به استثنای روزهای تعطیل
 
 
نشانی:
بیمارستان رازی.ساختمان شماره 3
تلفن:33550028-013 ( داخلی233 )
 
 
بخش آندوسکوپی شامل 6 اتاق به شرح زیر می باشد:
 
آندوسکوپی
کولونوسکوپی
ERCP
پذیرش
آندوسونوگرافی و UBT
اتاق Rest
 
 
 

این بخش جهت ارائه خدمات به بیماران بستری و سرپایی روزانه به صورت زیر مشغول می باشد:
 

اتاق آندوسکوپی:
انجام آندوسکوپی و پروسجرهای دیگری همچون اسکلروتراپی، APC اولسرهای معده، گذاشتن استند مری ، انجام دیلاتاسیون های مری ، بالون آشالازی ، بالون TTS و تزریق بوتاکس و پولیپکتومی.
 
 

اتاق کولونوسکوپی:
انجام کولونوسکوپی بیماران بستری و سرپایی و پروسجرهایی همچون پولیپکتومی، APC ، استند تنگی کولون و اسکلروتراپی
 
 
 

اتاق ERCP:
انجام ERCP در بیماران بستری و سرپایی ارجاعی از سایر بیمارستانهای دولتی و خصوصی استان و سایر استانها جهت خروج سنگهای CBD و استند گذاری در موارد انسداد و کلانژیوکارسینوما و گذاشتن استند پانکراس
 
 
 
آندوسونوگرافی و UBT :
انجام آندوسونو در موارد لزوم و انجام تست تنفسی جهت تشخیص میکروب معده
 
 

پذیرش:
جهت پذیرش و تشکیل پرونده بیماران انجام وظیفه می نماید.
در این بخش چهار پرستار (سرپرستار- استاف - دو پرستار) یک منشی و یک نیروی خدماتی مشغول می باشند.
پنج پزشک فوق تخصص گوارش و کبد از شنبه تا پنجشنبه در بخش حضور دارند. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آخرین بروز رسانی : 1401/02/01 16:57