نام بخش: آزمایشگاه تشخیص بالینی 
رئیس بخش : دکتر پریدخت کریمیان
پیمانکار بخش : دکتر پریدخت کریمیان
سوپروایزر: سعیده توانا
 
 
 
 
 
ساعت پذیرش:
به صورت 24 ساعته جهت تست های اور‍ژانسی و غیر ناشتا 
از ساعت 6 صبح الی 11 ظهر جهت تست های ملزوم به رعایت ناشتایی
 
 
 
نشانی :
بیمارستان رازی-ساختمان شماره2-تلفن33550028-013 داخلی266-240-249
 
 
 

شرح وظایف:
1- ارائه خدمت به مراجعان و بیماران به صورت 24 ساعته
2- انجام تست های اورژانسی و تخصصی بیماران
3- جوابدهی اورژانسی و به موقع به بیماران
4- بروز رسانی و بهبود کیفیت تست های قابل انجام
5- بهبود مداوم کیفیت عدالت و مقبولیت در ارائه خدمات آموزشی درمانی
6- بهبود مداوم دقت و سرعت در انجام تست های آزمایشگاهی
7- جلب اعتماد و برآورده نمودن انتظارات خدمت گیرندگان
 
 
 
 
 
 
 
آخرین بروز رسانی : 01 اردیبهشت 1401