نام و نام خانوادگی : علی حق شناس

   سمت :  کارشناس مسئول منابع انسانی

   مدرک تحصیلی :  کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی

 

 

 

 

 

 

 

آخرین بروز رسانی : 1401/05/09 10:57